• Rozwiązania Systemowe - coaching i doradztwo
  Ustawienia systemowe
  w biznesie i organizacjach
 • Rozwiązania systemowe - ustawienia organizacyjne
  Zarządzanie
  Zasoby ludzkie
  Marketing i sprzedaż
 • Rozwiązania systemowe - zarządzanie systemowe
  Zapewnij swojej firmie
  stabilność i rozwój
  Sięgnij po Rozwiązania Systemowe

Aktualności

Kurs ustawień systemowych Kraków

Ustawienia systemowe grupowe i indywidualne

Szkolenie zapoznaje z metodą ustawień systemowych, ze szczególnym uwzględnieniem techniki indywidualnej (praca terapeuta - klient, bez udziału grupy). Obejmuje naukę ustawień grupowych oraz naukę techniki pracy indywidualnej: (a) ustawienia wewnętrzne (wizualizacja); (b) ustawienia w przestrzeni (terapeuta posługuje się kartkami lub innymi przedmiotami, które mogą reprezentować elementy systemu); (c) ustawienia za pomocą figurek.

Więcej
Ustawienia systemowe Berta Hellingera - książka

Ustawienia systemowe Berta Hellingera. Przełom w psychoterapii i wiedzy o człowieku

Książka objaśnia zachodzące podczas pracy ustawieniowej procesy psychiczne, o których zazwyczaj się nie mówi, gdyż pozostają częścią wewnętrznego doświadczenia klienta i terapeuty. Ukazuje dynamiki systemowe w chorobach, problemach życiowych i trudnościach zawodowych, podając opisy sesji terapeutycznych. Omawia metody pracy i rolę terapeuty. Umiejscawia też ustawienia systemowe wśród innych podejść terapeutycznych, nauki i filozofii.

Więcej
Terapeutyczno-rozwojowy warsztat ustawień systemowych

Terapeutyczno-rozwojowy warsztat ustawień systemowych

W trakcie warsztatu można będzie poznać przyczyny swoich problemów, dotyczących samopoczucia, chronicznych chorób, problemów zawodowych czy rodzinnych, a także uzyskać pojednanie z rodziną i otworzyć się na branie tego, co w życiu dobre. Osoby będące aktywnymi obserwatorami będą mogły zobaczyć, jak wygląda ustawienie oraz doświadczyć roli reprezentanta i działania tzw. wiedzącego pola.

Więcej

Zarządzanie systemowe

Ustawienia systemowe to rewolucyjne narzędzie wspomagania biznesu i firm. Metoda ta pozwala na szybki wgląd w procesy, które do tej pory były bardzo trudne do analizy. Ustawienia systemowe „jak na dłoni” pokazują przyczyny konfliktów, spadków wydajności, trudności sprzedażowych, braku właściwej współpracy pomiędzy działami firmy i wiele innych. Oczywiście, sugerują także rozwiązania.

Ustawienia systemowe powstały jako metoda rozwiązywania problemów mających źródło w systemach rodzinnych. Wkrótce okazało się, że stosowane w nich techniki oraz odkryte prawa systemowe działają także w innych systemach, takich jak organizacje i firmy. Mówimy tu o ukrytych i nieświadomych dynamikach, w których funkcjonują pracownicy oraz całe działy i podstruktury firmy. Te dynamiki przyczyniają się bądź do wydajnej pracy firmy i jej efektywnego zakotwiczenia na rynku, bądź powodują wewnętrzne konflikty, brak zaangażowania w pracę, niezdolność do klarownej komunikacji, niechęć klientów i w konsekwencji porażkę przedsięwzięcia.

Dzięki ustawieniom systemowym szefowie i managerowie firm uzyskują bezcenne informacje o procesach, których być może jeszcze nie widać, ale których skutki ujawnią się w najbliższej przyszłości. A to pozwala na wcześniejsze reakcje. Są to informacje o źródłach zagrożeń, ale i możliwych kierunkach rozwoju. Ustawienia systemowe pomogą w ocenie pracowników, zasadności stanowisk, w wypracowaniu strategii i taktyki negocjacji, lepszym poradzeniu sobie z trudnymi partnerami czy klientami.

WAŻNE: Metoda, którą Państwu proponujemy, to nie ogólna procedura w rodzaju "Jak to robić?", ale celowana inwerwencja zorientowana na rozwiązanie konkretnego problemu.

Informacje ułatwiające decyzje

Wspomaganie negocjacji

Poprawa współpracy pomiędzy wydziałami

Wyeliminowanie konfliktów i złej komunikacji

Powodzenie na rynku

Świadome zarządzanie

Satysfakcja z pracy

Satysfakcja z pracy

Satysfakcja z pracy


Chcesz wprowadzić usprawnienia w Twojej firmie?
Skontaktuj się z nami

Ustawienia organizacyjne są najbardziej efektywnym sposobem realizacji celów biznesowych