Ustawienia systemowe dla firm i klientów indywidualnych

O metodzie

Ustawienia systemowe powstały jako metoda rozwiązywania problemów mających źródło w systemach rodzinnych. Wkrótce okazało się, że odkryte przez ich twórcę, Berta Hellingera, prawa działają we wszelkich ludzkich systemach. Ten fakt stał się punktem wyjścia dla powstania SYSTEMOWYCH USTAWIEŃ ORGANIZACYJNYCH. Technika ta wraz ze znajomością praw systemowych daje nieznane dotąd możliwości poprawiania funkcjonowania organizacji i firm.

Ustawienia systemowe pozwalają także szefom i managerom uzyskać konkretne informacje o źródłach zagrożeń i możliwych kierunkach rozwoju, wspomagają ocenę pracowników i zasadności stanowisk, uwypuklają niewidoczne źródła problemów i wskazują sposoby ich rozwiązania.

Ustawienia systemowe pozwalają na diagnozę oraz inicjowanie zmiany lub testowanie alternatywnych możliwości. Mówiąc bardziej szczegółowo:

  umożliwiają poznanie przyczyn konfliktów i złej komunikacji w firmie,
  pozwalają na ujawnienie powodów spadku wydajności,
  poprawiają współpracę pomiędzy wydziałami firmy,
  dają wgląd w charakter problemów w zarządzaniu,
  wspomagają proces restrukturyzacji,
  wspomagają negocjacje,
  pozwalają na testowanie zasadności danego stanowiska i umożliwiają trafne decyzje personalne,
  są efektywnym narzędziem rozwoju zawodowego,
  wspomagają decyzje marketingowe.
Rozwiązania Systemowe - coaching i doradztwo