Ustawienia systemowe dla firm i klientów indywidualnych

Dla firmy

Organizacje, firmy, przedsiębiorstwa to skomplikowane systemy ludzkie. Dzieje się w nich znacznie więcej, niż to zewnętrznie widać. Wiele zjawisk wydarza się w sposób niejawny, na poziomie nieświadomym. Ich skutki są jednak jak najbardziej widoczne, wpływając w sposób zasadniczy na efektywność danej organizacji.

Firmy mają swoją strukturę, określone wydziały, pracownicy - ustalony zakres kompetencji i obszary działań. Właścicielom lub zarządowi zależy na tym, aby elementy te harmonijnie współpracowały. Jednak pomiędzy poszczególnymi częściami firmy oraz pomiędzy pracownikami istnieją także zależności, których nikt sobie nie uświadamia. W tryby maszyny, jaką jest firma, mogą wpadać ziarnka piasku lub nawet wielkie kamienie, których nikt nie dostrzega. Na szkodliwe efekty nie trzeba długo czekać.

Strukturę danej firmy buduje nie tylko zespół jej pracowników. Należą do niej także grupy klientów, wiodący towar, tradycyjne logo i tym podobne elementy. Chociaż może to nie być bezpośrednio widoczne, wchodzą one we wzajemne relacje, które mogą zostać zaburzone. Efektem tego oddziaływania będą konflikty i podziały.

Organizacje to systemy w przestrzeni, ale i w czasie. Wszelkie systemy dysponują bowiem rodzajem „pamięci” - pomimo zmiany elementów składowych zachowują swoje podstawowe cechy (popatrzmy na znane drużyny piłkarskie od dziesięcioleci zachowujące podobny styl gry). Gdy konieczna jest restrukturyzacja, dobrze uwzględnić prawa systemowe.

Ustawienia systemowe dla firmSystemowe ustawienia organizacyjne pozwalają przywrócić właściwą komunikację i konstruktywne postawy w firmie. Kadrze zarządzającej umożliwiają zobaczenie firmy jako realnego systemu, którego prawa muszą być respektowane. Pracownikom zaś pomagają w odnalezieniu własnego miejsca w firmie, z korzyścią dla jej wyników oraz ich rozwoju. Podczas zmian pozwalają wypracować sposoby na efektywne przejście od przeszłości ku przyszłości firmy.