Ustawienia systemowe dla firm i klientów indywidualnych

Dla managera

Ustawienia indywidualne, przeznaczone dla właścicieli firm i osób zarządzających, pozwalają na dokonanie głębokiej diagnozy funkcjonowania zespołu oraz firmy jako całości.

Klient otrzymuje wgląd w nieznane mu dotąd zależności i dynamiki w firmie, oraz poznaje jej ukryte tendencje rozwojowe, które uwidoczniłyby się dopiero z czasem. Ustawienia pomagają na przykład poznać nieświadome (niekiedy destrukcyjne) tendencje, jakie wnosi ze sobą wspólnik, zrozumieć problemy pojawiające się w firmie lub zawczasu ich uniknąć.

Ustawienia systemowe dla managera