Ustawienia systemowe dla firm i klientów indywidualnych

Dla marketingu

Marketing, jako działalność mająca na celu rozpoznawanie potrzeb klientów, planowanie sposobów ich zaspokajania oraz kreowanie nowych potrzeb, porusza się w skomplikowanym systemie zależności. Produkt lub marka, grupa docelowa klientów, firma, konkurencja a nawet logo czy starzy klienci stanowią elementy systemu, które mogą ze sobą współgrać lub tworzyć dysharmonię. Przyczynia się to do sukcesu, stagnacji bądź załamania przedsięwzięcia biznesowego.

Jak klienci zareagują na nowy produkt? Jak nowe logo wpłynie na postrzeganie firmy? Czy istnieje szansa poszerzenia rynku zbytu? Na te i inne pytania często nie sposób odpowiedzieć stosując tradycyjne metody analityczne. Badanie rynku, analiza ekonomiczna, badania fokusowe, ankietowe, a także promocja i reklama mogą okazać się mniej efektywne bądź zupełnie „nietrafione” z powodu czynników ukrytych, niedostępnych analizie. Ustawienia systemowe umożliwiają wydobycie tej ukrytej dynamiki.

Ustawienia systemowe dają możliwość błyskawicznej analizy powiązań pomiędzy klientem, firmą, współpracownikami, konkurencją i szerszym tłem społecznym. W przypadku procesu wprowadzania nowego produktu, zmiany rynku zbytu, czy planowania nowej kampanii reklamowej, mogą w sposób radykalny przyczynić się do obniżenia kosztów oraz powodzenia przedsięwzięcia.

Ustawienia systemowe dla działu marketingu i sprzedaży