Coaching systemowy

Szkolenie

Coaching systemowy

  • 26 października 2018 - 24 lutego 2019 r.
  • Szkolenie

Zapraszamy do uczestnictwa w VI edycji. Początek szkolenia 26 października 2018 r.

Opis kursu
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodą ustawień systemowych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w coachingu. Kursanci zdobędą umiejętności i wiedzę, umożliwiające im rozpoczęcie własnej drogi jako coacha systemowego. Kurs koncentruje się na technikach indywidualnych, szczególnie przydatnych w pracy klient – coach (ustawienia w przestrzeni, ustawienia przy pomocy figurek i przedmiotów). Całość kursu to pięć dwuipółdniowych zjazdów. Ważnym aspektem szkolenia jest możliwość przepracowania własnych problemów psychologicznych, relacyjnych, zawodowych.

Zjazd pierwszy
Teoria ustawień systemowych (prezentacja PowerPoint). Dynamiki systemowe i skutki ich pomijania, granice systemu rodzinnego, negatywne efekty wykluczenia z systemu, uwikłanie, nieświadome postawy. „Porządki miłości”, „zdania mocy”. Systemowe przyczyny problemów (psychicznych, somatycznych, życiowych). Drogi, na których dokonują się zmiany w ustawieniach systemowych. Wprowadzenie do coachingu systemowego. Ustawienia rodzinne jako podstawa ustawień systemowych w coachingu. Systemy rodzinne, partnerskie, zawodowe, organizacyjne. Systemowe uwarunkowania sukcesu i porażki. Rodzice a praca i kariera.
Praca w parach - doświadczanie dynamiki systemowej i efektów działania tzw. wiedzącego pola. Praca w kręgu – przykłady interwencji systemowej.

Zjazd drugi
Proces terapii/coachingu – obraz diagnostyczny i obraz rozwiązania; zdania mocy; układy rozwiązań. Postawa terapety/coacha - podejście fenomenologiczne, „niezależność od historii”, przeformułowywanie problemu, korzystanie z intuicji systemowej, szacunek dla klienta. Techniki pracy indywidualnej (praca z kartkami i wizualizacją). Praca z podwójnej perspektywy (reprezentanta i coacha). „Ręka kataleptyczna”.
Ćwiczenia w parach (klient – coach) – doświadczanie podwójnej perspektywy coacha i reprezentanta. Diagnozowanie relacji. Doświadczanie hierarchii, więzi, wymiany.
Obserwacja i uczestniczenie w ustawieniach systemowych w grupie - doświadczanie roli reprezentanta, poznawanie praw systemowych na przykładzie własnych systemów oraz systemów innych uczestników.

Zjazd trzeci
Techniki pracy indywidualnej (praca z przedmiotami i figurkami). Zasady prowadzenia rozmowy wstępnej – powstrzymywanie się od prób werbalnego rozwiązania sprawy (problemu), zbieranie istotnych informacji, otwartość na punkt widzenia klienta, wrażliwość na słowa klienta.
Obserwacja i uczestniczenie w ustawieniach systemowych w grupie - doświadczanie roli reprezentanta, poznawanie praw systemowych na przykładzie własnych systemów oraz systemów innych uczestników. Praca indywidualna kursant – prowadzący oraz kursant – kursant (pod superwizją).

Zjazd czwarty
Firmy jako systemy; waga sił systemowych w sukcesie bądź porażce organizacji; sposoby pracy z organizacjami. Obszary pracy z organizacją (konflikt, fuzja, restrukturyzacja, decyzje personalne, komunikacja, współpraca między działami, otwarcie na klientów). Krótkie interwencje korzystające z dynamiki systemowej.
Ustawienia organizacyjne – przykładowa praca związana z organizacją uczestnika. Ustawienia dotyczące kariery, firmy, pracy zawodowej, przedsięwzięć.

Zjazd piąty
Terapia a coaching – kształtowanie zdolności do pracy na różnych poziomach „głębokości”. Rodzice/rodzina a sprawy zawodowe - czy zawsze musimy poruszać tematy rodzinne? Praca bez szczegółowej znajomości zagadnienia (ustawienia zakryte), ustawienia elementów abstrakcyjnych („Przyszłość”, „Pieniądze”, „Praca”, „Życie” i inne). Praca z liderami – zasady systemowe wpierające przywództwo, pracę zespołową, poczucie kompetencji i znalezienie „dobrego miejsca”.
Czym jest superwizja systemowa? Zasady i praktyka.
Indywidualna praca coachingowa kursant – kursant (pod superwizją). Ustawienia w przestrzeni, przy pomocy przedmiotów i figurek. Krótkie interwencje coachingowe. Superwizja systemowa związana z pracą z klientem uczestnika.

Prowadzenie:
Damian Janus - psycholog, filozof, religioznawca. Specjalista psychologii klinicznej. Szkolił się w psychoterapii gestalt, psychoterapii psychodynamicznej i psychoanalitycznej oraz pracy z ciałem. Bierze udział w treningu psychoanalitycznym w ramach Koła Krakowskiego Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej. Ukończył dwuetapowe szkolenie w metodzie ustawień systemowych u Heiko Hinrichsa, uczestniczył w warsztatach i seminariach Berta Hellingera, Ilse Kutschery, Gerharda Walpera. Doświadczenie zawodowe: praca w oddziale psychiatrii, w poradni psychologicznej i poradni uzależnień, prowadzenie zajęć dydaktycznych i warsztatów dla studentów i uczniów. Autor publikacji na temat psychopatologii i psychoterapii m.in. rozdziału „Ustawienia systemowe wg. Berta Hellingera” w podręczniku akademickim „Psychoterapia” t. VII.

Miejsce szkolenia:
Kraków, ul. Mogilska 123/46.

Terminy:
5 spotkań weekendowych: 26-28 października, 23-25 listopada, 14-16 grudnia 2018, 25-27 stycznia, 22-24 lutego 2019 r.
Godziny zajęć: piątki 17-21, soboty 10-17, niedziele 10-15.

Cena szkolenia:

- 3150 zł (10 % rabatu) w przypadku jednorazowej wpłaty (zaliczka 300 zł płatna najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia + 1 rata: 2850 zł płatna najpóźniej na pierwszym zjeździe)

lub

- 3500 zł w przypadku płatności w ratach (zaliczka 300 zł płatna najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia + 3 raty: 1100 zł, 1100 zł i 1000 zł płatne najpóźniej na pierwszych trzech zjazdach).

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zdecydowanych wziąć udział w pełnym cyklu spotkań. Nieobecność uczestnika na którejś z sesji czy przerwanie szkolenia nie zwalnia go z konieczności pokrycia kosztów całego szkolenia.

Wpłat prosimy dokonywać na konto nr: 44 1140 2004 0000 3002 7773 5112 (Rozwiązania Systemowe).Informacje dodatkowe:

  • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
  • Uczestnicy otrzymają podręcznik, a po ukończeniu kursu - zaświadczenie z liczbą godzin i tematami.
  • Dla chętnych będzie możliwość zakupu figurek (Aufstellungsfiguren).
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie z ważnych przyczyn.


Zgłoszenie udziału:
Zgłoszenia udziału oraz wszelkie pytania związane ze szkoleniem prosimy kierować telefonicznie lub mailowo:
Barbara Gąstoł
telefon: 693 671 519
e-mail: barbara.gastol@gmail.com.


Opinie uczestników poprzednich edycji szkolenia

Według mnie ustawienia systemowe Hellingera to jedna z najlepszych metod pracy psychologicznej. Często w ciągu jednej sesji można dotrzeć do przyczyny problemu i go rozwiązać a efekty następują bardzo szybko. Jako uczestniczka kursu coachingu systemowego u Damiana Janusa mogę ocenić prowadzenie bardzo pozytywnie. Wiedza jest podawana rzetelnie i konkretnie, wszystko jest wyjaśniane na przykładach. W ciągu pięciu zjazdów zostałam wyposażona w umiejętności niezbędne do własnej praktyki.

Aleksandra Floras

Do szkolenia Coaching systemowy przystąpiłam bardziej z ciekawości niż potrzeby poszerzenia warsztatu coacha o kolejne narzędzie. I szczerze mówiąc, długo w trakcie trwania szkolenia raczej wątpiłam, abym była gotowa wprost korzystać z ustawień w swojej praktyce. Dopiero praca z figurkami przekonała mnie do tego, że jest to narzędzie, które mogę stosować. Właściwie to, co działo się w trakcie kilku zjazdów trudno nazwać szkoleniem, było to przede wszystkim doświadczanie. I z tego doświadczania wynikały później zmiany w moim systemie i systemach uczestników… Gorąco polecam wszystkim, którzy gotowi są na zmiany osobiste i którzy chcą poszerzyć swoją perspektywę pracy z Klientem.

Ewa Schabek - Coach Dialogu

Polecam! brałam udział w szkoleniu, profesjonalnie przeprowadzone, duża wiedza, duże wyczucie, doświadczenie prowadzącego oraz bardzo dobra organizacja!!!

Ewa Liberka - terapeutka uzależnień

Moim celem na szkolenie z ustawień było przede wszystkim rozszerzenie swojego patrzenia na rozwój osób i czynniki ten rozwój ograniczające. Cele swoje zrealizowałem z powodzeniem, dodatkowo doświadczyłem na "własnej skórze" działania sił psychicznych otaczających nas i często warunkujących nasze decyzje i zachowania. Samo szkolenie było mozolnym aczkolwiek różnorodnym warsztatem - w żaden sposób nieprzeintelektualizowanym. Damian Janus w moich oczach jest osobą o wszechstronnych zainteresowaniach i wielkich zasobach, z których "dawał" czerpać. Zajęcia zdecydowanie odmieniły pozytywnie moje spojrzenie na człowieka jako takiego oraz na moją pracę rozwojową. Dziękuję!

Sławomir Żydek - Coach, Trener rozwoju osobistego

Szkolenie "Coaching systemowy" było dla mnie ważnym doznaniem osobistym i zawodowym. Dzięki doświadczaniu ustawień spojrzałam na wiele spraw z nowej, nieuświadomionej perspektywy. Jako coach poznałam nową, wartościową i skuteczną metodę. Myślę, że coaching systemowy daje coachowi narzędzia, które pozwalają klientowi wyjść z kręgu nieuświadomionych dynamik. Metoda może wzbogacić ofertę lub ją uzupełnić, daje szerokie spektrum wykorzystania, niezależnie od tego, czy pracujemy w life coachingu, czy współpracujemy z organizacjami. Damian przeprowadził szkolenie i mistrzowskim wyczuciem, nauczył nas, jak korzystać z intuicji i nie dać zwieść się schematom i gotowym "receptom". Polecam szkolenie wszystkim coachom, którzy pragną wzbogacić swój warsztat, by móc dać klientowi jeszcze więcej w innym wymiarze.

Małgorzata Chołuj

Szkolenie w którym uczestniczyłam było dla mnie bardzo silnym doświadczeniem. Decydując się na nie, de facto nie wiedziałam na co się piszę. To była prawdziwa przygoda, mieszanka wybuchowa! Emocje związane z pracą nad własnym doświadczeniem, profesjonalizm, opanowanie, doświadczenie Damiana, a także jego otwartość, szczerość i empatia zbudowały niesamowitą atmosferę i poczucie bezpieczeństwa uczestników. Nie mówiąc już o narzędziach, które można z powodzeniem stosować zarówno w sesjach z klientem indywidualnym, jak i biznesowym. A przy okazji każdy z nas uporządkował sobie własne sprawy. Ja to nazywam kropką nad "I" :) Gorąco polecam!

Hanna Caplewska

Po raz pierwszy w pełny sposób zapoznałem się jak i brałem udział w ustawieniach systemowych. Jestem zaskoczony efektami, które miałem okazję zaobserwować podczas ustawień różnych osób. Wiele z nich dało mi dużo do myślenia o własnym życiu. Ciekaw jestem oczywiście, jak po czasie wpływają one na życie i problemy ich uczestników.

Paweł Pytko - Inżynier

Dla mnie ważna była postawa prowadzącego, sposób, w jaki przekazywał wiedzę. Dziękuję.

Janina Marczykiewicz

Szkolenie Coaching systemowy, które odbyłem u Damiana, pozwoliło mi zaprzyjaźnić się z metodą Berta Hellingera. Podróż w mój system rodzinny jak i systemy innych była fascynująca i niezwykle otwierająca poprzez poszerzenie perspektyw na moje problemy.

Michał Repelewicz

Damian przekazał w bardzo czytelny i zrozumiały sposób teorię ustawień i ich wartość pod względem psychologicznym. Nacisk na korzystanie z pierwotnych form pracy Berta Hellingera uważam za celowy, właściwy i bardzo korzystny od strony dydaktycznej, jak i stosowania i efektów. Plus ogromny za dzielenie się swoją praktyką. Dziękuję. :-)

Lilianna Izabela Skowron

Dla lepszego poznania i odkrycia, kim jestem. Wyniosłam dużą wiedzę na temat ustawień, którą przeniosę do osobistego i zawodowego życia. Dziękuję za poznanie Was (Damiana i Basi) i piękną pracę z Wami. Dziękuję za drogę w kierunku życia!!

Katarzyna Bednarek

Przepracowałam własne tematy – był to proces, którego jedno ustawienie nie załatwiło tak, jak to zrobił cykl.
Nabrałam praktyki, byłam w różnych rolach w wielu ustawieniach, zobaczyłam, że powtarzają się pewne dynamiki.
Miałam okazję zobaczyć, jak Damian pracuje, „podpatrzeć” jego interwencje. Jego sposób pracy jest dla mnie wzorem: mało słów, dużo pracy. :) Połączenie wiedzy i intuicji.
Nabrałam pewności, że będę pracować z ustawieniami. Ośmieliłam się, szkolenie „odczarowało” mi ustawienia i pokazało, że mogę je wykorzystać w różnych sytuacjach w pracy coachingowej – na różnym poziomie głębokości.
Ogólnie: super!
Dzięki Basiu za domowe śniadania. :)

Agnieszka Olchawska

Szkolenie było dla mnie ważne, ponieważ mogłam spojrzeć na swoją przeszłość z innej strony. Zobaczyłam, że jest to metoda, która dopełnia inne, a nawet spokojnie może je zastąpić. Poukładałam to, co wydawało się nieukładalne. Chętnie będę stosować metodę w swojej pracy. Widzę ogromne zastosowanie w pracy z klientem. Atmosfera była sprzyjająca odkrywaniu nowych przestrzeni. Podobała mi się autentyczność Damiana i to, że chętnie się dzieli swoim bogatym doświadczeniem.
Prowadzący w wyczerpujący sposób odpowiadał na moje pytania, dawał przestrzeń różnym poglądom i ze zrozumieniem traktował wątpliwości. Zapewniał różnorodność materiału, na którym pracowaliśmy (praca na tematach Klientów zewnętrznych). Szkolenie daje możliwość przyjrzenia się metodzie ustawień systemowych ze szczególnym naciskiem na ich praktyczne zastosowanie.
Ze szkolenia wyniosłem:
- ogólną świadomość metody i sposobu prowadzenia ustawień,
- oswojenie z procesami zachodzącymi w trakcie ustawień,
- podstawy umiejętności prowadzenia ustawień,
- sporą dawkę wglądu we własne problemy i życie, poczucie zmian na głębokim poziomie w polu rodzinnym,
- ukierunkowanie na dalszy rozwój,
- ugruntowanie i wzmocnienie się we własnych planach zawodowych i osobistych.