W ramach naszej strony internetowej stosujemy pliki cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzają się Państwo na ich użycie. Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Plików "Cookies". ROZUMIEM

Ustawienia systemowe grupowe i indywidualne

Szkolenie

Ustawienia systemowe grupowe i indywidualne

 • 16 października 2021 - 10 kwietnia 2022 r.
 • Szkolenie

Zapraszamy do uczestnictwa w IX edycji. Początek szkolenia 16 października 2021 r.

Szczegóły na: szkolaustawien.eu


Ramowy zarys szkolenia:

Szkolenie zapoznaje z metodą ustawień systemowych Berta Hellingera, ze szczególnym uwzględnieniem techniki indywidualnej (praca terapeuta - klient, bez udziału grupy). Obejmuje zarówno naukę ustawień grupowych, jak i techniki pracy indywidualnej, takie jak (a) ustawienia w przestrzeni (terapeuta posługuje się kartkami lub innymi przedmiotami, które mogą reprezentować elementy systemu); (b) ustawienia za pomocą figurek.
Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się psychoterapią, terapią uzależnień, doradztwem psychologicznym, coachingiem, a także do tych, którzy zamierzają pracować w którymś z tych obszarów i do wszystkich, którzy pragną rozwiązywać swoje problemy i są zainteresowani rozwojem osobistym i intelektualnym. Całość szkolenia to siedem dwudniowych zjazdów.
W trakcie szkolenia uczestnicy pracują w parach bądź trójkach, przyglądają się ustawieniom klientów „z zewnątrz”, oraz pracują ustawieniowo ze sobą nawzajem, pod kontrolą prowadzącego. Bardzo ważnym aspektem szkolenia jest możliwość przepracowania własnych problemów psychologicznych, relacyjnych, zawodowych.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:
- Teoria ustawień systemowych. Dynamiki systemowe i skutki ich pomijania, granice systemu rodzinnego, negatywne efekty wykluczenia z systemu, uwikłanie, nieświadome postawy. „Porządki miłości”, „zdania mocy”. Systemowe przyczyny problemów (psychicznych, somatycznych, życiowych). Drogi, na których dokonują się zmiany w ustawieniach systemowych.
- Systemy rodzinne, partnerskie, zawodowe, organizacyjne. Systemowe uwarunkowania sukcesu i porażki, zdrowia i choroby. Różne rodzaje zaburzeń psychicznych, behawioralnych i życiowych a ustawienia systemowe. Ustawienia systemowe w psychosomatyce i psychoonkologii. Superwizja systemowa.
- Proces terapii – obraz diagnostyczny i obraz rozwiązania; zdania mocy; układy rozwiązań; właściwa postawa terapeuty (podejście fenomenologiczne, „niezależność od historii”, przeformułowywanie problemu, korzystanie z intuicji systemowej, szacunek dla klienta) i inne. Zasady prowadzenia rozmowy wstępnej – powstrzymywanie się od prób werbalnego rozwiązania sprawy (problemu), zbieranie istotnych informacji, otwartość na punkt widzenia klienta, wrażliwość na słowa klienta i inne.
- Wprowadzenie w techniki pracy indywidualnej – praca z kartkami, przy pomocy figurek i wskaźników.
- Obserwacja i analiza pracy terapeutycznej Berta Hellingera (materiały wideo).

Prowadzenie:
Damian Janus ukończył psychologię, filozofię oraz religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada specjalizację z psychologii klinicznej i psychoonkologii. Przeszedł szkolenia w zakresie terapii Gestalt, hipnozy, pracy z ciałem. Od kilkunastu lat jest związany z Krakowskim Kołem Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej, gdzie bierze udział w seminariach oraz odbywa własną psychoanalizę. Terapeuta ustawień systemowych, wyszkolony zgodnie ze standardami Niemieckiego Towarzystwa Rozwiązań Systemowych, członek ISCA (International Systemic Constellations Association).
Damian Janus jest autorem pierwszego akademickiego przedstawienia terapii Hellingera w 7 tomie podręcznika „Psychoterapia” (red. Grzesiuk, Suszek, Eneteia, 2012), a także książek dotyczących ustawień wydanych w Polsce i za granicą:
- Ustawienia systemowe Berta Hellingera. Przełom w psychoterapii i wiedzy o człowieku, Virgo, 2018
- Systemic Constellations: Theory, Practice, and Applications, Lexington Books 2021
- Family Constellations: A Breakthrough in Psychotherapy and Human Sciences, Lexington Books, 2022

Miejsce szkolenia:
Kraków, ul. Sowińskiego 3.

Ramy czasowe:
7 spotkań weekendowych w terminach: 16-17 października, 13-14 listopada, 11-12 grudnia 2021, 8-9 stycznia, 12-13 lutego, 12-13 marca, 9-10 kwietnia 2022.
Godziny zajęć: soboty 10-18, niedziele 10-16.

Cena szkolenia:

  - 7000 zł w przypadku jednorazowej wpłaty (zaliczka 1000 zł płatna przelewem + 6000 zł płatne gotówką na pierwszym zjeździe)

  lub

  - 7700 zł w przypadku płatności w ratach (zaliczka 1000 zł płatna przelewem + 5 rat po 1340 zł płatne na pierwszych pięciu zjazdach).

  .

  Wpłat zaliczki prosimy dokonywać na konto nr: 44 1140 2004 0000 3002 7773 5112 (Rozwiązania Systemowe).

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób zdecydowanych wziąć udział w pełnym cyklu spotkań. Nieobecność uczestnika na którejś z sesji czy przerwanie szkolenia nie zwalnia go z konieczności pokrycia kosztów całego szkolenia.

  Wpłat zaliczki prosimy dokonywać na konto nr: 40 1140 2004 0000 3602 4682 1184 (Rozwiązania Systemowe).

  Informacje dodatkowe:

 • O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 • Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenie z liczbą godzin i tematami.
 • Dla chętnych będzie możliwość zakupu figurek (Aufstellungsfiguren).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie z ważnych przyczyn.
 • Uczestników, którzy chcieliby otrzymać fakturę, prosimy o informację najpóźniej w chwili płatności i przesłanie niezbędnych danych.
 • Zgłoszenie udziału:
  Zgłoszenia udziału oraz wszelkie pytania związane ze szkoleniem prosimy kierować telefonicznie lub mailowo:
  Barbara Gąstoł
  telefon: 693 671 519
  e-mail: rozwiazaniasystemowe@gmail.com.

  Opinie uczestników poprzednich edycji szkolenia

   Gorąco polecam szkolenie prowadzone przez Damiana Janusa z zakresu ustawień systemowych Berta Hellingera. Przejrzyste, dobrze usystematyzowane kompendium wiedzy teoretycznej i przede wszystkim praktyczne zastosowanie metody zarówno w pracy psychoterapeuty, jak i działań coacha. Szkolenie jest tak prowadzone, że w dużej mierze korzystają z tego zarówno ci, którzy już mieli wcześniej styczność z tą metodą, jak i nowicjusze. Jako psychoterapeuta miałem wcześniej możliwość szkolenia się z metody ustawień u innych specjalistów i szkolenie u Damiana niewątpliwie pogłębiło moje umiejętności.

  Arkadiusz Lewy - psychoterapeuta

   Metodę pracy opierającą się na ustawieniach systemowych Berta Hellingera poznałem pięć lat temu w trakcie szkoleń w Polskim Instytucie Psychoterepii Integratywnej. Trzy lata temu zdecydowałem się wziąć udział w półrocznym szkoleniu prowadzonym przez Damiana Janusa, odbywającym się w salach Stowarzyszenia Nowa Psychologia w Krakowie. W programie szkolenia prócz przekazania rzetelnej wiedzy dotyczącej metody ustawień i przekazanej później w postaci autorskiego skryptu, pojawiło się odniesienie pracy ustawieniowej nie tylko z zakresu psychoterapii lecz także metod coachingowych. Szereg zajęć opierał się na praktycznym zastosowaniu ustawień na własnym materiale, materiale pozostałych członków grupy szkoleniowej oraz materiale klientów z zewnątrz. Prócz szerokiego rzetelnego warsztatu dotyczącego systemowych ustawień grupowych, Damian Janus przekazał nam cenną wiedzę i techniki wykorzystania metody ustawień podczas pracy indywidualnej z pacjentami i klientami. Zakres materiału obejmował w pełni i wyczerpująco zagadnienia z zakresu ustawień w systemie rodzinnym, ustawień indywidualnych coachingowych, ustawień prowadzonym w temacie problemów psychosomatycznych. Metoda pracy ustawieniowej jest metodą głęboką ujawniającą za pomocą narzędzia, jakim jest pole wiedzące, treści podświadome w nas. Naukowe podejście religioznawcy, coacha i psychoterapeuty Damiana Janusa nie budziło żadnych wątpliwości. Ustawienia prowadzone przez niego były wyczerpujące z zachowaniem naturalnego czasu odbywającego się procesu, bez przyspieszeń i przegadania wykonanych prac. Sam osobiście odczułem sporo pozytywnych zmian w moim życiu zarówno z zakresu prac systemowych jak i coachingowych przywracających równowagę w kwestiach psychosomatycznych. Od czasu szkolenia uczęszczam na spotkania grupy superwizyjnej prowadzonej przez Damiana podnoszącej wciąż moje kompetencje w zakresie ustawień systemowych. Podczas pracy z moimi klientami zarówno podczas warsztatów grupowych jak i ustawień indywidualnych wiedza zdobyta na szkoleniu okazuje się być niezbędną podstawą do właściwej pracy z procesem ustawień. Serdecznie polecam szkolenia Damiana Janusa jako rzetelną wiedzę i w pełni bezpieczne doświadczenie ustawień na własnym materiale.

  Paweł Dziwisz Wrota Serca

   Polecam! brałam udział w szkoleniu, profesjonalnie przeprowadzone, duża wiedza, duże wyczucie, doświadczenie prowadzącego oraz bardzo dobra organizacja!!!

  Ewa Liberka - terapeutka uzależnień

   Ja również uczestniczyłam w półrocznym szkoleniu z Ustawień Systemowych prowadzonym przez Damiana Janusa. Już wcześniej uczyłam się tej metody psychoterapeutycznej i szkolenie u Damiana stało się dla mnie bardzo ważną okazją do samodzielnego poprowadzenia ustawień w bezpiecznych okolicznościach (pod okiem doświadczonego w tym sposobie pracy terapeuty) . Podczas zajęć stale doświadczałam siły działania ustawień - przenikliwości w znajdywaniu istoty problemu klienta i jego rozwiązania. Podczas któregoś ze zjazdów powiedziałam, że "dzisiejsze ustawienie były niezwykle życiodajne". Oprócz rozwoju zawodowego, zajęcia pomagały mi w rozwiązywaniu osobistych spraw - wielokrotnie byłam osobą zgłaszająca problem "do ustawienia". Tak więc szkolenie jest inwestycją, dzięki której można poszerzać i pogłębiać umiejętności psychoterapeutyczne i jednocześnie dotknąć swoich własnych trudności i je rozwiązać. Bardzo podoba mi się sposób prowadzenia zajęć i ustawień przez Damiana. Według mnie pracuje z dużym wyczuciem, uważnością, dociekliwością i cierpliwością. Daje dużo przestrzeni i jednocześnie uczy ustawień w sposób uporządkowany, krok po kroku, klarownie komentuje i wyjaśnia przebieg konkretnych ustawień. Uczestnicy szkolenia otrzymują skrypt, który jest bardzo pomocny, gdyż rzeczowo i przejrzyście ujmuje teorię dotyczącą Ustawień. Ważną i mocną stroną warsztatów była również atmosfera w grupie szkolących się. Myślę, że w dużej mierze tworzy ją i dba o nią organizatorka szkolenia Barbara Gąstoł. Polecam szkolenie terapeutom i coachom.

  Jolanta Skwierawska - psychoterapeutka

   Metodę Berta Hellingera poznałam zarówno jako uczestnik warsztatów jak i uczestnik szkolenia dla prowadzących ustawienia systemowe. Szczerze mogę polecić obie formy poznania tej niezwykłej metody, która jak żadna inna jest tak blisko miłości, szacunku, prostych prawd, które kształtują nawet religie choć tak bardzo od tej metody próbują się odwracać. Trudno pisać o ustawieniach systemowych bo ich się przede wszystkim doświadcza. Nie tylko byłam świadkiem doświadczania innych, ale sama na sobie doświadczyłam jak ustawienia systemowe porządkują głębokie tematy, a to z kolei bardzo pozytywnie odbija się w rzeczywistości. Z całą odpowiedzialnością mogą przekazać, że moje życie jest po ustawieniach pełniejsze, spokojniejsze, świadome. Ustawienia przyniosły mi wiele zrozumienia, uznania tego co nawet nieświadomie nie uznawałam, spokoju i prawdziwej radości i zgody w rodzinie i w otoczeniu. Pozytywne skutki wciąż mnie zaskakują. Z radością dziś jako prowadząca pracuję tą metodą jeżeli tylko jest ona wybierana przez moich klientów, znajomych i krewnych. Doświadczam samych pozytywnych informacji zwrotnych od osób, które uczestniczyły w ustawieniach systemowych. Z całą pewnością na tą metodę trzeba być gotowym. Otwartość i chęć na zmianę, w tym gotowość na porzucenie krzywdzących nas mechanizmów, myśli i uwikłań jest podstawą i punktem wyjścia dla uczestnika. Szczerze polecam zarówno warsztaty jak i szkolenie dla chętnych do prowadzenia ustawień systemowych prowadzonych przez Damiana Janusa. Niezwykły człowiek, duża wiedza, intuicja i osoba z cenionym przeze mnie poczuciem humoru. Skromność i pokora oraz chęć ciągłego rozwoju to atuty prowadzącego. W dodatku towarzyszyła nam wspaniała atmosfera podczas szkolenia. Szkolenie było dla mnie niezwykłym i głębokim doświadczeniem. Z radością będę wykorzystywać zdobytą wiedzę i z pewnością wrócę na superwizję :)

  Małgorzata Sitko - Trener biznesu, Coach, Doradca biznesowy, Mediator

   Podejmując decyzję o udziale w szkoleniu dobrze ją przemyślałam. Najpierw wzięłam udział w warsztatach organizowanych przez Damiana Janusa. Moja wiedza na temat ustawień była bardzo znikoma natomiast profesjonalizm warsztatów uświadomił mi, że warto zainwestować czas w nieco głębsze poznanie tej metody. Stąd też moja decyzja o uczestnictwie w 6 miesięcznym szkoleniu. Oprócz teorii ( fantastyczny skrypt) zapewniono mi masę praktyki, dzięki czemu szybko zyskałam, umiejętność samodzielnego prowadzenia ustawień. Szkolenie pomogło mi też w rozwiązywaniu osobistych trudności. Podoba mi się bardzo dokładność, uważność i cierpliwość prowadzącego, który niejednokrotnie zachwycał mnie ogromem swojej wiedzy. Muszę też dodać, że było to pierwsze szkolenie, któremu towarzyszyła fantastyczna atmosfera a ja czułam się zaopiekowana nie tylko umysłowo, ale i rodzinnie ( niesamowity klimat miejsca, w którym odbywały się zajęcia, dostęp do przeuroczej rodzinnej kuchni w której wszyscy integrowaliśmy się w przerwach, niezapomniane przekąski stale przygotowywane dla nas – wiecznych głodomorów - przez ciepłą i sympatyczną organizatorkę szkolenia Basię Gąstoł. Świetne poczucie humoru prowadzącego i organizatorki dopełniło moją opinię o profesjonalizmie i właściwym podejściu tej firmy szkoleniowej do klienta.
   Polecam gorąco!

  Uczestniczka szkolenia 2015/2016 Joanna ;)

   Szkolenie pozwoliło mi na zrozumienie zasad ustawień systemowych od podstaw. Prowadzący dokładnie tłumaczył te zasady, jak również wyczerpująco odpowiadał na pytania, które zadawali uczestnicy szkolenia. Imponująca wiedza Damiana Janusa (nie tylko dotycząca ustawień), oraz jego podejście do osób szkolących się, są tym, co sprawiło, że szkolenie było nauką nie tylko tematyki wiodącej. Mam tu na myśli m.in. krótkie odniesienia (porównania) do innych nurtów psychoterapii. Niezwykle ważną częścią szkolenia było to, że poza poruszaniem problematyki własnej, w grupie szkoleniowej, mogliśmy brać udział w ustawieniach osób spoza grupy. Było to ważne doświadczenie spotkania z realnym klientem, jego problemem i dążeniem do rozwiązania. Poznaliśmy różne możliwości wykorzystania tej metody: jak praca przy pomocy figurek z klientem indywidualnym. Bardzo czytelnie zostały przygotowane materiały szkoleniowe, które zawierały niezbędne sedno dla kursanta. No i sedno szkolenia - można podjąć wyzwanie roli terapeuty pod superwizją. Nie mogłabym nie wspomnieć o miłej atmosferze, naprawdę fajnej (jak to się powszechnie mówi) grupie i przepysznych kanapkach – dzięki Basiu :)

  Małgorzata Jabłońska

   Zapewniam, że wyniosłem ze szkolenia wszystko to, co najlepsze dla mnie i dla tych, których spotkam na swej drodze.
   Dodam jeszcze, że nie wyniosłem nikogo na rękach, bo mam jeszcze trochę ręce mało wyćwiczone do noszenia. Nie wyniosłem emocji, stanu ducha i ciała, które nie były, nie są i nie będą moje. Zostawiłem je poza.
   I choć może wniosłem trochę życiowego doświadczenia i bagażu, to ich ciężar niosłem z delikatnym uśmiechem i zdrowo pojętym dystansem.
   Dziękuję Damianie i Basiu :)

  Andrzej Ignacy Kordela - WROTA SERCA